Ledighed oktober 2012

Ledighed oktober 2012

Stigning i akademikerledigheden i oktober - 3.400 akademikere risikerer at miste dagpengeretten i løbet af det næste halve år

Akademikerledigheden er steget med godt 200 fra september til oktober og er nu oppe på 13.613 svarende til en ledighedsprocent på 5,3 pct. Siden oktober sidste år er ledigheden vokset med 2.867 svarende til en stigning i ledigheden på 26,7 pct. i løbet af det seneste år.

Ledigheden stiger især blandt dimittender

Dimittenderne har haft den største vækst i ledigheden. Siden oktober sidste år er ledigheden for dimittender steget med 36,4 pct. svarende til, at der er 940 flere ledige dimittender end for et år siden.

Dimittendledigheden (ledige med under et års kandidatalder) er nu på 29,2 pct.

Dimittendledigheden er især steget for djøf'erne, som nu er oppe på 35,3, mens magistrenes dimittendledighed ligger på 30,2 pct. Lidt bedre går det for ingeniørerne, hvor dimittendledigheden i oktober måned lå på 24,8 pct.

Alle tal gengivet ovenfor er gennemsnitlig bruttoledighed - sæsonkorrigeret

3.400 akademikere risikerer at miste dagpengeretten i løbet af det næste halve år

3.400 ledige akademikere vil have opbrugt deres dagpengeret i løbet af det næste halvår og risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, hvis de ikke kommer i job for inden. Ca. 900 heraf er dimittender, som ikke når at få anvendt deres kompetencer på arbejdsmarkedet, inden de ryger ud af dagpengesystemet.

[X]