Presse

Ledighed november 2016

Akademikerledigheden steg lidt i november

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i november måned på 14.402. I forhold til oktober måned er der blevet 184 flere ledige akademikere. Sammenlignet med november måned sidste år er der tale om en stigning i ledigheden på 2.153.

I samme periode er antallet af akademikere i arbejdsstyrken vokset med 12.736. Det vil sige, at der nu er 10.600 flere akademikere i beskæftigelse end for et år siden svarende til en stigning i beskæftigelsen på 3,7 pct. i løbet af det seneste år.

 

Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse

Antallet af ledige sommerdimittender i november i år er steget med 1.143 i forhold til sommerdimittenderne fra årgang 2015 i november, hvilket skyldes, at antallet af sommerdimittender i 2016 er steget med 3.600 i forhold til årgang 2015. Det betyder, at der er 2.453 flere sommerdimittender, som er i beskæftigelse i november i år sammenlignet med årgang 2015 i november sidste år.

Sommerdimittendernes afgang fra ledighed til beskæftigelse fra oktober til november er noget større for årgang 2016 end de foregående årgange, idet antallet af ledige sommerdimittender for denne årgang er blevet reduceret med 437 fra oktober til november, mens de tilsvarende tal for årgang 2014 og 2015 var hhv. 316 og 269. – Jf. figur 8.1

 

19 pct. af dimittenderne fra november sidste år var ledige et år senere

I november måned 2015 dimitterede 861 akademikere fra de videregående uddannelser. I november 2016 var der 160 svarende til 19 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

[X]