Presse

Ledighed november 2015

Akademikerledigheden faldt lidt fra oktober til november

35 pct. af dimittenderne fra sommeren 2015 er ledige i november

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 102 fra oktober til november og er nu på 12.209 svarende til en ledighedsprocent på 4,3.

Sammenlignet med november måned i 2014 er ledigheden steget med 575 svarende til en stigning på 4,7 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden er nu på 30,7 pct. og 35,0 pct. af dimittenderne fra sommerne 2015 er ledige

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er uændret i november sammenlignet med oktober.

Sammenlignet med november 2014 er ledigheden for dimittendgruppen steget med 581 svarende til en stigning på 12,5 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i november 2015 på 30,7 pct.

35,0 pct. af dimittenderne fra sommeren 2015 er ledige i november – altså 4 måneder efter dimissionen.

12,1 pct. af dimittenderne fra sommeren 2014 er fortsat ledige i november 2015 – altså 16 måneder efter dimissionen.

 

3.034 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af de første 11 måneder af 2015 har 3.034 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf er 569 dimittender.

Akademikerne er relativt hårdere ramt end andre grupper, i det ca. 20 pct. af dem, som har mistet dagpengeretten i 2015 er akademikere. Akademikernes andel af den samlede ledighed er ”kun” på  ca. 10 pct.

[X]