Ledighed november 2012

Ledighed november 2012

Stigning i akademikerledigheden i november - 342 akademikere mister dagpengeretten 1. januar 2013

Akademikerledigheden er steget med ca. 100 fra oktober til november og er nu oppe på 13.725  svarende til en ledighedsprocent på 5,4 pct. Siden november sidste år er ledigheden vokset med 2.790 svarende til en stigning i ledigheden på 25,5 pct. i løbet af det seneste år.

Ledigheden stiger især blandt dimittender

Dimittenderne har haft den største vækst i ledigheden. Siden november sidste år er ledigheden for dimittender steget med 35,7 pct. svarende til, at der er 937 flere ledige dimittender end for et år siden.

Dimittendledigheden (ledige med under et års kandidatalder) er nu på 30,2 pct.

Dimittendledigheden er især steget for djøf'erne, som nu er oppe på 35,3, mens magistrenes dimittendledighed ligger på 29,6 pct. Lidt bedre går det for ingeniørerne, hvor dimittendledigheden i november måned lå på 26,6 pct.

Alle tal gengivet ovenfor er gennemsnitlig bruttoledighed - sæsonkorrigeret

342 akademikere mister dagpengeretten 1. januar 2013

Medio december er der 342 akademikere, som står til at miste dagpengeretten 1. januar 2013.

Der er yderligere ca. 3.000 ledige akademikere, som  vil have opbrugt deres dagpengeret i løbet af det næste halvår og risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, hvis de ikke kommer i job for inden. Ca. 900 heraf er dimittender, som ikke når at få anvendt deres kompetencer på arbejdsmarkedet, inden de ryger ud af dagpengesystemet.

[X]