Presse

Ledighed marts 2017

Ledighedsprocenten for akademikere er uændret

Den sæsonkorrigerede ledighed for akademikere for marts måned var 4,7 pct. Det er samme niveau som de to foregående måneder.

Antal sæsonkorrigerede ledige akademikere ligger fortsat på godt 14.000.

Sammenlignet med marts måned 2016 er der tale om en stigning i den sæsonkorrigerede ledighedsprocent fra 4,3 pct. til 4,7 pct., svarende til 1.811 personer. Det er en forskel der er lidt mindre, end den tilsvarende år-til-år forskel for februar måned.

 

5 ud af 6 dimittender fra marts sidste år er i beskæftigelse et år senere

Blandt dimittenderne fra marts måned 2016 er 17 pct. ledige pr. marts 2017, svarende til ca. hver sjette. Dermed er 5 ud 6 af dimittenderne kommet i beskæftigelse.

 

Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse

Antallet af sommerdimittender fra årgang 2016 er steget med godt 3.000 i forhold til årgang 2015. Heraf er der godt 750 flere ledige blandt 2016-årgangen, sammenlignet med 2015-årgangen. Det betyder dermed, at der er ca. 2.250 flere dimittender i beskæftigelse i marts i år, sammenlignet med beskæftigelsen for dimittendårgangen forrige år.

Af de aktuelle figurer på side 2, fremgår det yderligere, at til trods for den historisk store årgang af sommerdimittender fra 2016, følger denne årgang i grove træk de samme tendenser som årgangene fra 2014 og 2015. Endelig er det også muligt at se bruttoledighedsprocenten for årgang 2016 sammenlignet med årgangene fra 1996, 2001, 2006 og 2011 for et bredere historisk perspektiv.

[X]