Presse

Ledighed marts 2015

Akademikerledigheden faldt fra februar til marts

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 372 fra februar til marts og er nu på 11.368 svarende til en ledighedsprocent på 4,1.
Sammenlignet med marts måned i 2014 er ledigheden faldet med 341 svarende til et fald på 2,9 pct. i løbet af det seneste år.


Dimittendledigheden faldt – men er fortsat høj
Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er faldet med 127 fra februar til marts.
Faldet i dimittendledigheden er især kommet Djøfdimittenderne til gode.
Sammenlignet med marts 2014 er ledigheden for den samlede dimittendgruppe dog steget med 145 svarende til en stigning på 3,9 pct. i løbet af det seneste år.
Ledighedsprocenten for dimittender er i marts på 26,5 pct.
Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 31,6 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 23,3 pct. og 26,3 pct. i marts måned


877 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015
I løbet af de første 3 måneder af 2015 har 877 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 181 dimittender.
I hele 2013 og 2014 var der i alt 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]