Presse

Ledighed marts 2013

Lille fald i akademikerledigheden i marts – men reelt tale om en stigning 347 akademikere mistede dagpengeretten i marts

Akademikerledigheden er faldet med 292 fra februar til marts og er nu på 12.885 svarende til en ledighedsprocent på 4,9 pct.

Reelt er der dog tale om en stigning i ledigheden, idet der er 347 ledige akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af marts og ikke får udbetalt dagpenge mere og derfor ikke tæller med i AC's ledighedsstatstik, men formentlig fortsat er ledige.

Over 1.400 akademikere har mistet dagpengeretten i 1. kvartal 2013

I årets første 3 måneder har mere end 1.400 akademikere har mistet dagpengeretten - heraf 319 dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af 2. og 3. kvartal 2013 er der yderligere 2.300 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf godt 700 dimittender.

Regeringens akutpakker har kun yderst begrænset virkning for akademikerne - se Akademikernes aktuelle undersøgelse af akutpakkernes virkning på www.ac.dk

Der er derfor risiko for at vi i løbet af 2013 taber 1.000 nyuddannede akademikere, som aldrig fik muligheden for at bruge deres uddannelse i praksis.

[X]