Presse

Ledighed maj 2014

Akademikerledigheden faldt i maj – fortsat høj dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 90 fra april til maj og er nu på 11.216 svarende til en ledighedsprocent på 4,1 pct. I forhold til maj 2013 er der tale om et fald på ca. 1.350.  Man skal i denne sammenhæng dog være opmærksom på, at der er ca. 4.000 akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af 2013 og derfor ikke længere tæller med i ledighedsstatistikken. Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er faldet en smule fra 3.571 i april 2014 til 3.529 i maj 2014. I forhold til maj 2013 er antal ledige dimittender faldet med knap 450. Til gengæld er antallet af ledige med en kandidatalder på ml. 1 og 2 år steget med ca. 100 i samme periode.

Dimittendledigheden er fortsat det største problem

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,4 pct. for disse grupper under et(alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er ledigheden forsat høj for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten på 27,7 pct. Her til kommer, at flere dimittender nu bliver langtidsledige. Ledighedsprocenten for akademikere med en kandidatalder ml. 1-2 år er nu på 12,9 pct. Ser man på sommerdimittenderne fra 2012 er der 450 eller 9 pct. af dem, som er ledige i maj måned 2014.

1.133 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014

I løbet af de første 5 måneder af 2014 har 1.333 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 195 dimittender. I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]