Presse

Ledighed maj 2013

Fald i akademikerledigheden i maj – men reelt tale om en lille stigning

Stigende antal langtidsledige dimittender 

Akademikerledigheden er faldet med 212 fra april til maj og er nu på 12.536 svarende til en ledighedsprocent på 4,8 pct.

Reelt er der dog tale om en stigning i ledigheden, idet der er 299 ledige akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af maj og ikke får udbetalt dagpenge mere og derfor ikke tæller med i AC's ledighedsstatstik, men formentlig fortsat er ledige.

Stigende dimittendledighed - især stiger antallet af langtidsledige dimittender

Antallet af ledige dimittender er fra april til maj steget med 37, således at der i maj måned er 3.981 ledige dimittender svarende til en ledighedsprocent på 28,4 pct.

Djøf'erne har den højeste dimittendledighed med 33,9 pct., mens dimittendledigheden for magistre og ingeniører er på henholdsvis 25,1 pct. og 24,6 pct.

Antallet af langtidsledige dimittender (ledige dimittender med en kandidatalder på 1-2 år) er steget med 158 fra 1.645 i april til 1.803 i maj måned svarende til, at ledigheden for denne gruppe nu er på 15,7 pct.

Over 2.000 akademikere har mistet dagpengeretten i de 5 første måneder af 2013

I årets første 5 måneder har 2.080 akademikere mistet dagpengeretten - heraf 451 dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af det næste halve år er der yderligere 1.900 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf godt 600 dimittender.

Regeringens akutpakker har kun yderst begrænset virkning for akademikerne - se Akademikernes aktuelle undersøgelse af akutpakkernes virkning på www.ac.dk.

Der er derfor risiko for at vi i løbet af 2013 taber 1.000 nyuddannede akademikere, som aldrig fik muligheden for at bruge deres uddannelse i praksis.

[X]