Presse

Ledighed juni 2016

Akademikerledigheden faldt i juni Dimittendledigheden er nu på 12 pct.

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i juni måned på 12.286 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

I forhold til maj måned i år er der blevet 371 færre ledige akademikere.

Sammenlignet med juni måned sidste år er der tale om en stigning i ledigheden på 427.

Den relative ledighed for alle akademikere er uændret 4,2 pct. sammenlignet med juni 2015.

 

Der er dog en vis variation i ledighedsudviklingen mellem de forskellige grupper:

Ingeniørernes ledighed er faldet fra 2,3 pct. i juni 2015 til 2,0 pct. juni 2016.

Magistrenes ledighed er steget fra 5,3 pct. i juni 2015 til 5,6 pct. i juni 2016.

Ledigheden blandt Djøf’erne er uændret 4,1 pct. i juni 2016 sammenlignet med juni 2015.

 

12 pct. af dimittenderne fra juni sidste år var ledige et år senere

I juni måned 2015 dimitterede 4.996 akademikere fra de videregående uddannelser. I juni 2016 var der 501, svarende til 12 pct. af de forsikrede, som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

I ovenstående figur er det muligt måned for måned at følge dimittendledigheden et år efter dimission.

[X]