Presse

Ledighed juni 2015

Akademikerledigheden næsten uændret fra maj til juni

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 4 fra maj til juni og er nu på 11.696 svarende til en ledighedsprocent på 4,1.

Sammenlignet med juni måned i 2014 er ledigheden steget med 278 svarende til en stigning på 2,4 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden er fortsat høj

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er faldetmed 2 fra maj til juni.

Sammenlignet med juni 2014 er ledigheden for den samlede dimittendgruppe steget med 304 svarende til en stigning på 8,2 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i juni 2015 på 26,9 pct.

Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 33,1 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 25,7 pct. og 26,4 pct. i juni måned.

 

1.621 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af de første 6 måneder af 2015 har 1.621 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 325 dimittender.

I 2013 og 2014 var der til sammen 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]