Presse

Ledighed juni 2014

Akademikerledigheden steg i juni – fortsat høj dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 85 fra maj til juni.
I forhold til juni 2013 er der tale om et fald på ca. 1.150. Man skal i denne sammenhæng dog være opmærksom på, at der er ca. 4.000 akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af 2013 og derfor ikke længere tæller med i ledighedsstatistikken.
Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er steget en smule fra 3.544 i maj 2014 til 3.635 i juni 2014.
I forhold til maj 2013 er antal ledige dimittender faldet med knap 450.
Til gengæld er antallet af ledige med en kandidatalder på ml. 1 og 2 år steget med ca. 100 i samme periode.


Dimittendledigheden er fortsat det største problem
Mens ledigheden for ikke-dimittender nu er på 2,4 pct., er ledigheden forsat høj for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten på 26,7 pct. Hertil kommer, at flere dimittender nu bliver langtidsledige. Ledighedsprocenten for akademikere med en kandidatalder ml. 1-2 år er nu på 12,7 pct.


1.615 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014
I løbet af de første 6 måneder af 2014 har 1.615 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 240 dimittender. I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]