Ledighed juni 2013

Ledighed juni 2013

Lille fald i akademikerledigheden i juni – men reelt tale om en stigning

Akademikerledigheden er faldet med 72 fra maj til juni og er nu på 12.512 svarende til en ledighedsprocent på 4,7 pct.

Reelt er der dog tale om en stigning i ledigheden, idet der er 425 ledige akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af juni og ikke får udbetalt dagpenge mere og derfor ikke tæller med i AC's ledighedsstatstik, men formentlig fortsat er ledige.

 

Stigende dimittendledighed

Antallet af ledige dimittender er fra maj til juni steget med 149, således at der i juni måned er 4.141 ledige dimittender svarende til en ledighedsprocent på 27,7 pct. Sammenlignet med juni måned 2012 er antallet af ledige dimittender steget med 699.

Djøf'erne har den højeste dimittendledighed med 32,1 pct., mens dimittendledigheden for magistre og ingeniører er på henholdsvis 25,5 pct. og 24,4 pct.

 

Over 2.500 akademikere har mistet dagpengeretten i de 6 første måneder af 2013

I årets første 6 måneder har 2.505 akademikere mistet dagpengeretten - heraf 538 dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af det næste halve år er der yderligere 1.900 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf godt 600 dimittender.

Der er derfor risiko for at vi i løbet af 2013 taber 1.000 nyuddannede akademikere, som aldrig fik muligheden for at bruge deres uddannelse i praksis.

[X]