Presse

Ledighed juli 2015

Akademikerledigheden steg fra juni til juli - Dimittendledigheden er nu på 30 pct.

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 428 fra juni til juli og er nu på 12.183 svarende til en ledighedsprocent på 4,3.

Sammenlignet med juli måned i 2014 er ledigheden steget med 413 svarende til en stigning på 3,5 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden steg mest og er nu på 30 pct.

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 660 fra juni til juli.

Sammenlignet med juli 2014 er ledigheden for den samlede dimittendgruppe steget med 304 svarende til en stigning på 9,5 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i juli 2015 på 30,0 pct.

Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 35,1 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 27,9 pct. og 31,8 pct. i juli måned.

 

1.865 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af de første 7 måneder af 2015 har 1.865 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf er 362 dimittender.

I 2013 og 2014 var der til sammen 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]