Presse

Ledighed juli 2013

Stigning i akademikerledigheden i juli – stor stigning i dimittendledigheden

Akademikerledigheden er steget med 80 fra juni til juli og er nu på 12.693 svarende til en ledighedsprocent på 4,8 pct.

 

Stærk stigende dimittendledighed

Antallet af ledige dimittender er fra juni til juli steget med 524, således at der i juli måned er 4.639 ledige dimittender svarende til en ledighedsprocent på 32,1 pct. Sammenlignet med juli måned 2012 er antallet af ledige dimittender steget med 871.

Djøf'erne har den højeste dimittendledighed med 35,7 pct., mens dimittendledigheden for magistre og ingeniører er på henholdsvis 27,9 pct. og 32,6 pct.

 

Universitetsbyerne er hårdest ramt af dimittendledigheden

72,3 pct. af de ledige dimittender bor i de 4 største kommuner (København, Aarhus, Aalborg og Odense). København tegner sig alene for 38,6 pct. af de ledige dimittender i landet. Selv om de store kommuner sætter initiativer i gang for at bekæmpe dimittendledigheden er det ikke nok til at holde trit med det stigende antal dimittender, som melder sig på arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af dimittender er vokset med godt 1.500 siden juli sidste år - heraf tegner København sig for mere end 500.

 

2.750 akademikere har mistet dagpengeretten i de første 7 måneder af 2013

I årets første 7 måneder har 2.752   akademikere mistet dagpengeretten - heraf 607  dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af det næste halve år er der yderligere 1.800 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf godt 600 dimittender.

Der er derfor risiko for at vi i løbet af 2013 taber 1.000 nyuddannede akademikere, som aldrig fik muligheden for at bruge deres uddannelse i praksis.

[X]