Presse

Ledighed januar 2019

- Ledigheden er fortsat på det laveste niveau siden dagpengereformen - Flere af de nyuddannede akademikere findere hurtigere beskæftigelse - Seneste dimittendårgang med lavere ledighed end tidligere årgange

Ledigheden er fortsat på det laveste niveau siden dagpengereformen

Bruttoledighedsprocenten var 4,9 pct. i januar måned, dette er uændret ift. december 2018 og fortsat på det laveste niveau siden dagpengereformen i juni 2017. Sammenlignet med ledigheden i januar 2018 er ledighedsprocenten i seneste måned faldet med 0,3 procentpoint.

 

Tendensen bag den faldende ledighed er særligt drevet af, at flere af de nyuddannede akademikere hurtigere finder beskæftigelse efter de har færdiggjort deres uddannelse

Som forsidefiguren viser er der siden 2015 kommet over 10.000 flere forsikrede akademikere, der er dimitteret indenfor de seneste to år i opgørelsesmåneden, fx er 37.796 akademikere dimitteret i perioden januar 2017-2019. Samtidig kan vi se, at til trods for at der er kommet flere af de nyuddannede akademikere, så har ledighedsprocenten for den samme gruppe i samme periode været relativt konstant og for januar 2019 var ledigheden på 21 pct. af de forsikrede akademikere. Det tyder på, at arbejdsmarkedet er blevet bedre til at absorbere de flere nyuddannede akademikere og dermed finder de hurtigere beskæftigelse end tidligere årgange.

 

Seneste dimittendårgang med lavere ledighed end tidligere årgange

Bruttoledighedsprocenten for dimittender var 28,3 pct. i januar 2019, hvilket er et fald på 2,7 procentpoint sammenlignet med samme måned sidste år. Sammenlignes ledigheden med den for december 2018, er ledighedsprocenten faldet med 0,2 procentpoint. Ser vi isoleret på ledighedsprocenten for dimittenderne fra sommermånederne i 2018, har de i januar måned den laveste ledighedsprocent målt i 7 år. Dermed har både en større andel og et større antal af dimittender fundet beskæftigelse hurtigere end tilfældet var for sommerdimittenderne fra 2012-2017 årgangene.

19_jan.xlsx
[X]