Presse

Ledighed januar 2017

Akademikerledigheden faldt i januar

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i januar måned på 14.061. I forhold til december måned 2016 er der tale om et fald på 181. Sammenlignet med januar måned 2016 er der tale om en stigning i ledigheden på 2.050.

I samme periode er antallet af akademikere i arbejdsstyrken vokset med 12.550. Det vil sige, at der nu er 10.400 flere akademikere i beskæftigelse end for et år siden svarende til en stigning i beskæftigelsen på 5,9 pct. i løbet af det seneste år.

 

14 pct. af dimittenderne fra januar sidste år var ledige et år senere

I januar måned 2016 dimitterede 2.216 akademikere fra de videregående uddannelser. I januar 2017 var der 308 svarende til 14 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

 

Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse

Antallet af ledige sommerdimittender fra årgang 2016 er i januar i år steget med 985 i forhold til sommerdimittenderne fra årgang 2015 i januar i fjor, hvilket skyldes, at antallet af sommerdimittender i 2016 er steget med 3.600 i forhold til årgang 2015. Det betyder, at der er godt 2.600 flere sommerdimittender, som er i beskæftigelse i januar i år sammenlignet med årgang 2015 i januar sidste år.

Sommerdimittendernes afgang fra ledighed til beskæftigelse fra oktober til januar er noget større for årgang 2016 end de foregående årgange, idet antallet af ledige sommerdimittender for denne årgang er blevet reduceret med 1.286 fra oktober til januar, mens de tilsvarende tal for årgang 2014 og 2015 var hhv. 953 og 743. – Jf. figur 8.1

[X]