Presse

Ledighed januar 2015

Akademikerledigheden faldt fra december til januar.

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 548 fra december til januar og er nu på 11.703 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Sammenlignet med januar måned i 2014 er ledigheden steget med 324 svarende til en stigning på 2,8 pct. i løbet af det seneste år.

 

Fortsat høj dimittendledighed – trods fald i januar måned

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er faldet med 351 fra december til januar.

Sammenlignet med januar 2014 er ledigheden for denne gruppe steget med 242 svarende til en stigning på 6,7 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i januar på 28,3 pct.

Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 32,0 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 28,8 pct. og 26,9 pct. i januar måned

 

333 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af januar måned 2015 har 333 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 51 dimittender.

 

I hele 2013 og 2014 var der i alt 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]