Presse

Ledighed januar 2014

Akademikerledigheden faldt i januar – fortsat høj dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er faldet med 372 fra december til januar og er nu på 11.270 svarende til en ledighedsprocent på 4,2 pct.

I forhold til januar 2013 er der tale om et fald på ca. 2.200. Man skal i denne sammenhæng dog være opmærksom på, at der er ca. 4.000 akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af 2013 og derfor ikke længere tæller med i ledighedsstatistikken.

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er faldet fra 3.836 i december 2013 til 3.553 i januar 2014.

I forhold til januar 2013 er antal ledige dimittender faldet med godt 250.

 

Dimittendledigheden er fortsat det største problem

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,4 pct. for disse grupper under et(alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er ledigheden forsat høj for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten på 29,9 pct.

 

339 akademikere mistede dagpengeretten i løbet af januar 2014

I løbet af januar 2014 har 339 akademikere mistet dagpengeretten.

Heraf var 47 dimittender.

I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]