Ledighed januar 2013

Ledighed januar 2013

Lille fald i akademikerledigheden i januar – men reelt tale om en stigning. 650 akademikere har mistet dagpengeretten i januar

Akademikerledigheden er faldet med 203 fra december til januar og er nu på 13.329 svarende til en ledighedsprocent.

på 5,3 pct. Reelt er der dog tale om en stigning i ledigheden, idet der er 651 ledige akademikere, som har mistet dagpengeretten fra 1. januar og ikke får udbetalt dagpenge mere, men formentlig fortsat er ledige.

 

650 akademikere har mistet dagpengeretten i løbet af januar måned og 3.000 akademikere risikerer at miste dagpengeretten i løbet af det næste halve år

I løbet af januar måned er der ca. 650 akademikere, som har mistet dagpengeretten og nu er henvist til at klare sig med kontanthjælp eller anden forsørgelse, hvis de ikke kan få kontanthjælp. Heraf er 165 dimittender.

Der er ca. 3.000 ledige akademikere, som vil have opbrugt deres dagpengeret i løbet af det næste halve år.

og risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, hvis de ikke kommer i job for inden. Ca. 800 heraf er dimittender, som ikke når at få anvendt deres kompetencer på arbejdsmarkedet, inden de ryger ud af dagpengesystemet.

[X]