Presse

Ledighed februar 2013

Lille fald i akademikerledigheden i februar – men reelt tale om en stigning. 436 akademikere har mistet dagpengeretten i februar.

Akademikerledigheden er faldet med 211 fra januar til februar og er nu på 13.026 svarende til en ledighedsprocent på 5,1 pct.

Reelt er der dog tale om en stigning i ledigheden, idet der er 436 ledige akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af februar og ikke får udbetalt dagpenge mere, men formentlig fortsat er ledige.

Over 1.000 akademikere har mistet dagpengeretten siden nytår og 2.500 akademikere risikerer at miste dagpengeretten i løbet af det næste halve år

Siden nytår er der godt 1.000 akademikere, som har mistet dagpengeretten og nu er henvist til at klare sig med kontanthjælp eller anden forsørgelse, hvis de ikke kan få kontanthjælp. Heraf er 250 dimittender.

Her til kommer ca. 2.500 ledige akademikere, som vil have opbrugt deres dagpengeret i løbet af det næste halve år og risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, hvis de ikke kommer i job for inden. Ca. 700 heraf er dimittender.

[X]