Presse

Ledighed december 2013

Akademikerledigheden steg i december – over 4.000 akademikere mistede dagpengene i 2013

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er steget med 769 fra november
til december og er nu på 11.630 svarende til en ledighedsprocent på 4,3 pct.

I forhold til december 2012 er der tale om et fald på knap 2.000. Man skal
i denne sammenhæng dog være opmærksom på, at der er ca. 4.000 akademikere, som
har mistet dagpengeretten i løbet af 2013 og derfor ikke længere tæller med i
ledighedsstatistikken.

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er faldet en anelse fra 4.024 i november
til 3.967 i december. I forhold til december 2012 er antal ledige dimittender
steget med godt 400.

Dimittendledigheden er fortsat det store problem

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,4 pct.
for disse grupper under et(alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er
ledigheden forsat høj for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 1
års kandidatalder er ledighedsprocenten på 30,0 pct.

Over 4.000 akademikere har mistet dagpengeretten i løbet af 2013

I løbet af 2013 har 4.027 akademikere mistet dagpengeretten svarende
til 1,5 pct. af samtlige forsikrede medlemmer af de akademiske a-kasser. Heraf
var 823 dimittender.

[X]