Presse

Ledighed August 2019

Lav ledighed i periferien af universitetsbyerne

Ledighedsgraden blandt medlemmerne af de akademiske a-kasser var i august 2019 på 5,7 pct. Ledigheden varierer mellem kommuner. Der tegner sig et overordnet billede af en relativt høj ledighed i de store universitetsbyer og en betydeligt lavere ledighed i omegnen af universitetsbyerne. Eksempelvis er ledighedsgraden for Aarhus Kommune på 8,5 pct., mens ledigheden blandt akademikere i nabokommunerne, Favrskov og Skanderborg, ligger på henholdsvis 2,8 pct. og 2,9 pct. Det afspejler et bosætningsmønster, hvor nyuddannede med en relativt høj ledighed har naturligt udgangspunkt i universitetsbyerne, og siden hen i betydeligt omfang etablerer sig i omegnen.

For områderne længere væk fra universitetsbyerne er billedet mere blandet, idet der er kommuner med høje ledighedsgrader samtidig med at andre har lave. F.eks. er ledighedsprocenten på Langeland på hele 9,4 pct. Den andel dækker dog over kun 11 bruttoledige. Samtidig er der en relativt lav ledighed i eksempelvis de vestjyske kommuner Varde og Holstebro, som begge har en bruttoledighed på 2,8 pct.

[X]