Presse

Ledighed august 2016

Akademikerbeskæftigelsen er steget med 11.600 det seneste år

Akademikerledigheden steg i august

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i august måned på 14.032 svarende til en ledighedsprocent på 4,7.

I forhold til juli måned er der blevet 815 flere ledige akademikere.

 

Akademikerbeskæftigelsen er steget med 11.600 det seneste år

Sammenlignet med august måned sidste år er der tale om en stigning i ledigheden på 1.906.
I samme periode er antallet af akademikere i arbejdsstyrken vokset med 13.500.

Det vil sige, at der nu er 11.600 flere akademikere i beskæftigelse end for et år siden svarende til en stigning i beskæftigelsen på 4,6 pct. i løbet af det seneste år.

 

18 pct. af dimittenderne fra august sidste år var ledige et år senere

I august måned 2015 dimitterede 1.803 akademikere fra de videregående uddannelser. I august 2016 var der 321 svarende til 18 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.


I forsidefiguren i PDF-versionen er det muligt måned for måned at følge dimittendledigheden et år efter dimission.

[X]