Ledighed august 2012

Ledighed august 2012

Teknisk fald i akademikerledigheden fra juli til august. En stor gruppe dimittender risikerer at ryge ud af dagpengesystemet efter nytår

Akademikerledighed faldt for første gang i over et år i august måned. Den sæsonkorrigerede bruttoledighed i august måned er på 13.062, hvilket er et fald på 400 i forhold til juli måned.

Sammenlignet med august måned 2011 er der dog tale om en stigning i ledigheden på 2.404 svarende til en stigning på 22,6 pct.

En del af forklaringen på faldet i den sæsonkorrigerede ledighed fra juli til august skyldes formentlig en ændring af sæsonmønstret for dimittendernes ledighed: Muligheden for, at studerende kan undgå karensmåneden ved at melde sig ind i a-kasserne som studerende, er nu slået igennem i form af, at mange flere dimittender fra sommereksamen nu får dagpenge allerede i juli måned i stedet for august måned.

3.200 akademikere risikerer at miste dagpengeretten efter nytår

3.200 ledige akademikere risikerer at have opbrugt deres dagpengeret i løbet af det næste halvår og vil ryge ud af dagpengesystemet efter nytår.
Godt 900 heraf er dimittender, som risikerer at de ikke når at få anvendt deres kompetencer på arbejdsmarkedet, inden de ryger ud af dagpengesystemet.

Ledighedsstatistikken august, 2012

 

[X]