Presse

Ledighed april 2017

Ledighedsprocenten for akademikere er på det laveste niveau siden juli 2016

Den sæsonkorrigerede ledighed for akademikere for april måned var 4,6 pct. Dette er det laveste niveau siden juli 2016. Antallet af sæsonkorrigerede ledige akademikere var i april måned igen under 14.000.

 

En fordobling i antallet af medlemmer, uden at ledigheden er fulgt med

Forsidefiguren (i PDF-udgaven) viser udviklingen i antal forsikrede og bruttoledige medlemmer i de akademiske a-kasser fra januar 1996 til april 2017. Antal forsikrede medlemmer er næsten fordoblet (fra 158.000 til 302.000). Antal bruttoledige varierer over tid, men er i 2017 med ca. 14.000 ledige ca. på samme niveau som i 1996.

 

Over 80 pct. af de dimitterede fra april 2016 er i beskæftigelse et år senere

Blandt dimittenderne fra april måned 2016 er 19 pct. ledige pr. april 2017, svarende til ca. hver femte. Dermed er 4 ud 5 kommet i beskæftigelse.

 

Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse

Antallet af sommerdimittender fra årgang 2016 er steget med godt 3.000 i forhold til årgang 2015. Heraf er der godt 600 flere ledige blandt 2016-årgangen, sammenlignet med 2015-årgangen. Det betyder dermed, at der er ca. 2.400 flere dimittender i beskæftigelse i april i år, sammenlignet med beskæftigelsen for dimittendårgangen forrige år.

Af de aktuelle figurer på side 2, fremgår det yderligere, at til trods for den historisk store årgang af sommerdimittender fra 2016, følger denne årgang i grove træk de samme tendenser som årgangene fra 2014 og 2015. Endelig er det også muligt at se bruttoledighedsprocenten for årgang 2016 sammenlignet med årgangene fra 1996, 2001, 2006 og 2011 for et bredere historisk perspektiv.

 

[X]