Presse

Ledighed april 2013

Lille fald i akademikerledigheden i april – men reelt tale om en mindre stigning

Stigende ledighed for dimittender

Akademikerledigheden er faldet med 142 fra marts til april og er nu på 12.749 svarende til en ledighedsprocent på 4,9 pct.

Reelt er der dog tale om en stigning i ledigheden, idet der er 348 ledige akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af april og ikke får udbetalt dagpenge mere og derfor ikke tæller med i AC's ledighedsstatstik, men formentlig fortsat er ledige.

Stigende dimittendledighed - Djøf'erne har den højeste dimittendledighed

Antallet af ledige dimittender er fra marts til april steget med 93, således at der i april måned er 3.946 ledige dimittender svarende til en ledighedsprocent på 28,4 pct.

Djøf'erne har den højeste dimittendledighed med 32,7 pct., mens dimittend-ledigheden for ingeniører og magistre er på henholdsvis 25,2 pct. og 24,7 pct.

Knap 1.800 akademikere har mistet dagpengeretten i de 4 første måneder af 2013

I årets første 4 måneder har 1.781 akademikere mistet dagpengeretten - heraf 399 dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af det næste halve år er der yderligere 2.100 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf ca. 700 dimittender.

Regeringens akutpakker har kun yderst begrænset virkning for akademikerne - se Akademikernes aktuelle undersøgelse af akutpakkernes virkning på www.ac.dk

Der er derfor risiko for at vi i løbet af 2013 taber 1.000 nyuddannede akademikere, som aldrig fik muligheden for at bruge deres uddannelse i praksis.

[X]