Presse

Ledere skal uddannes i at hjælpe ansatte ramt på psyken

Ny undersøgelse viser, at mentale helbredsproblemer på de danske arbejdspladser er meget udbredt. Det er på tide, at lederne bliver bedre til at gribe udfordringen og bekæmpe de vidtgående konsekvenser af dårlig mental sundhed på arbejdspladsen.

For mange ledere er ikke klædt på til at forhindre mentale helbredsproblemer på de danske arbejdspladser. De har brug for værktøjer, der gør, at de bliver bedre til at håndtere udfordringer med stress, angst og depression blandt de ansatte og et større fokus på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø forbedres.

Mentale helbredsproblemer fylder mange steder i hverdagen rundt om på arbejdspladserne. En ny undersøgelse fra partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”, som Akademikerne er en del af, viser, at knapt 6 ud af 10 danskere i løbet af arbejdslivet kommer i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst og depression på arbejdspladsen enten hos en kollega eller på egen krop.

Det tal skal ned, og det kræver, at ledelsen kommer mere på banen på arbejdspladserne.

”Trivslen på de danske arbejdspladser skal løftes, og lederne skal uddannes til at kunne løfte denne opgave meget bedre end i dag. Vi ved, at stress, angst og depression blandt de ansatte kan være et resultat af, at det psykiske arbejdsmiljø underprioriteres. Ledelsen spiller en nøglerolle i at skabe en løsning på denne udfordring”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Ledere føler sig dårligt klædt på til udfordringen
Arbejdspladsen er et vigtigt sted at sætte ind for at bekæmpe mentale helbredsproblemer. Når det psykiske arbejdsmiljø lider, vokser risikoen for, at ansatte nemmere rammes af stress, angst eller depression.

Den mest effektive vej at gå er at sikre, at flere ledere uddannes i psykisk arbejdsmiljø. Behovet blandt de akademiske ledere er omfattende. En undersøgelse fra Akademikerne viser, at 58 pct. af alle akademiske ledere mener, at de ikke er fagligt godt nok klædt på til at håndtere psykisk arbejdsmiljø, og finder det sværere at håndtere problemer med psykisk arbejdsmiljø frem for fysisk arbejdsmiljø.

”De ledere i den private og offentlige sektor, som har svært ved at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, skal uddannes i det. Ledere skal kunne gribe de problemer, der opstå i kølvandet på et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men selvfølgelig langt vigtigere også forebygge dem og bidrage til, at et godt psykisk arbejdsmiljø er en naturlig del af den arbejdsplads, de er på”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Akademikerne mener, at der skal afsættes midler til et treårigt forsøgsprojekt rettet mod at uddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø.
 
Sygefravær og tildeling af førtidspension eksploderer
En Hvidbog fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og de nyeste tal fra Ankestyrelsen viser, at mentale helbredsproblemer er årsag til op mod 48 pct. af alt sygefravær og 42 pct. af alle førtidspensioner.

Nyt partnerskab om sundhed på arbejdspladsen
Akademikerne er netop gået sammen med en lang række organisationer på tværs af sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og har indgået partnerskabet: ”Sammen om mental sundhed”. Partnerskabet lancerer i dag en ny digital værktøjskasse, der skal hjælpe virksomhederne i deres arbejde med at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. Læs mere på www.mentalsundhed.dk.

 

[X]