Presse

Ledelsen glemmer arbejdsmiljøet ved forandringer

Hele 31 pct. af akademikerne er utilfredse med ledelsens håndtering af forandringer på arbejdspladsen, viser en ny undersøgelse fra Akademikerne. Det har store konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Ledernes svigt kan i sidste ende føre til at flere medarbejdere rammes af stress.

Mange medarbejdere oplever i disse år store forandringer på arbejdspladsen. Men alt for ofte er ledelsen for ringe til at have blik for medarbejdernes situation, når forandringer rulles ud over organisationen.

Det pointerer en ny undersøgelse fra Akademikerne, der viser, at kun 24 pct. af akademikerne er tilfredse med ledelsens håndtering af forandringer på arbejdspladsen.

Undersøgelsen viser samtidig, at 43 pct. af akademikerne mener, at ledelsen kun i lav grad eller slet ikke har haft fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer på deres arbejdsplads.

Det kan have store konsekvenser for den enkelte medarbejder. Ifølge undersøgelsen øges stressbelastningen i hverdagen hos de akademikere, der har været igennem flere omorganiseringer inden for de sidste to år. Tidligere undersøgelse viser, at der findes en tydelig sammenhæng mellem medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og stress.

”Lige nu har regeringen jo valgt at flytte næsten 4000 statslige stillinger ud i landet, og det betyder, at de udfordringer vi kan se følger i kølvandet på forandringer, er noget der skal stort fokus på. Omorganiseringer på arbejdspladserne fylder i det hele taget meget hos mange akademikere. Lederne skal tage deres ansvar alvorligt, det er dem, der står i spidsen for de store forandringsprojekter. Der er ingen undskyldning for ikke at have ordentlig fokus på sine medarbejdere”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Dårlig ledelse når der gennemføres forandringer, er ikke kun noget, der risikerer at gå ud over medarbejderne. Det kan gå ud over hele arbejdspladsen. Det er før blevet dokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og produktiviteten på arbejdspladsen. Et godt psykisk arbejdsmiljø fører altså til en højere produktivitet blandt de ansatte på arbejdspladsen.

Løsningen ligger lige for
Vejen frem er lige til. Ledelsen skal blive bedre til at samarbejde og gå i dialog med medarbejderne, når der skal forandres. Dermed styrkes mulighederne for, at de planlagte forandringer bliver en succes.

Ifølge undersøgelsen har akademikernes grad af involvering i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen således en markant effekt på deres psykiske arbejdsmiljø.

”Vi må sikre, at ledelsen på de danske arbejdspladser, bliver bedre klædt på til at løfte opgaven med at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er især vigtigt, nu hvor forandringer på arbejdspladsen er et vilkår for alle – og noget der sker ofte. En stærk samarbejdskultur på arbejdspladserne er en forudsætning for medarbejdere og organisationer, der trives og udvikler sig”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Læs undersøgelsen: Forandringer på arbejdspladsen

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]