Presse

Konsensus om fordeling af forskningsreserven

Der er ingen overraskelser i fordelingen af de 857 mio. kr. fra forskningsreserven - og der er positiv opbakning til både Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd.

Der er meget bred konsensus om forskningsfinansieringen i disse år, og det er selvfølgelig po-sitivt. Samtlige folketingets partier har netop indgået aftale om fordeling af forskningsreserven, og den endelige fordeling afviger ikke meget fra regeringens oprindelige forslag, som blev offentliggjort sammen med forslaget til finanslov for 2015.

Aftalerne om fordeling af forskningsreserven virker efterhånden næsten som en rutine, hvor der bare holdes lidt penge tilbage fra de ordinære bevillinger til råd og fonde, når finanslovs-forslaget fremlægges – så der bliver lidt tilbage, som politikerne så kan ”fylde op” med efter-følgende. Man savner næsten, at meningerne brydes lidt mere om forskningsinvesteringerne, og det kunne måske være med til at øge det generelle ambitionsniveau for investeringerne.

I år går 455 mio. kr. og dermed over halvdelen af forskningsreserven til Innovationsfonden, og det er positivt, at der er opbakning til at give den nye fond økonomiske muskler til løfte de mange opgaver, som den er sat i verden for at løse. Akademikerne finder det særligt positivt, at der er afsat 80 mio. kr. til en styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder, dvs. SMV-ordningen InnoBooster, ErhvervsPhD-ordningen mv.

Den næststørste andel af pengene går til Det Frie Forskningsråd, som får 196 mio. fra reser-ven, og selv om rådet samlet set får ca. 60 mio. kr. mindre end i 2014, så er der dog tale om en bevilling af samme størrelsesorden som hidtil. Politikerne har dermed kvitteret for den posi-tive evaluering af Det Frie Forskningsråd.

Se aftalen

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk, @finnrlarsen
Karen Skytte, Chefkonsulent, 2249 5865, ks@ac.dk, @KaSkytte

[X]