Presse

Koch-udvalg varsler gennemgribende reform af beskæftigelsessystemet

Et nyt system skal omfatte en bedre og mere målrettet akademikerindsats. AC opfordrer til et opgør med ’one size fits all’ filosofien.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nedsætter et ekspertudvalg, der skal levere byggestenene til en reformering af beskæftigelsessystemet.

Erik Jylling, formand for AC, roser regeringens initiativ:
"Reformbehovet er åbenlyst. Det er fornuftigt at lade et hurtigtarbejdende ekspertudvalg komme på banen med deres bud på en reform, inden de politiske forhandlinger påbegynder. AC har længe efterlyst et helhedssyn på forbedringsmulighederne i beskæftigelsessystemet. Nu er muligheden her så for at bygge et system op fra grunden, der tilbyder en kvalificeret indsats til såvel ledige som virksomhederne. Den traditionelle arbejdsmarkedspolitik med brobygning mellem udbud og efterspørgsel har haft for trange kår i det nuværende system grundet for mange procesregler og uheldig kassetænkning."

AC går således ind til arbejdet med en ambition om at få designet et beskæftigelsessystem, som nyder større legitimitet blandt ledige og virksomhederne. Det forudsætter et system, som tager udgangspunkt i den enkelte lediges situation og jobperspektiver, og som har kvalifikationerne til at have en tæt kontakt til virksomhederne.

Det kræver et opgør med den nuværende 'one size fits all' filosofi, hvor detailregulering via et vælg af styringsmekanismer (lovgivning, differentierede refusioner osv.) fortrænger den skræddersyede indsats. Et nyt system skal kunne tilbyde en bedre og mere målrettet akademikerindsats med blik for de differerede behov, der også findes internt i akademikergruppen.

Reformeringen af beskæftigelsessystemet bliver derfor også en naturlig anledning til at tage fat på at realisere regeringens ambitioner om mere tillid i den offentlige sektor. Den tillidsbaserede dialog mellem jobcenter og den ledige (som fx findes pilot-testet i projekt "Den gode samtale" i a-kasse-regi), og mellem jobcenter og den enkelte virksomhed (som det fx praktiseres i Akademikerkampagnen) bør blive en vigtig præmis for et nyt beskæftigelsessystem.

Carsten Koch, tidligere skatte- og sundhedsminister og nuværende formand for Beskæftigelsesrådet, skal stå i spidsen for udvalget. Udvalget får et halvt år til at levere anbefalingerne. Der nedsættes en følgegruppe med arbejdsmarkedets parter, herunder AC, som inddrages undervejs i udvalgets arbejde.

Mere information
Erik Jylling, formand for AC, tlf.: 51 28 39 45
Rasmus Conradsen, chefkonsulent, tlf.: 22 49 58 67

 

[X]