Presse

Ja til talenter - men nej til løndumping i iværksættervirksomheder

Hvis udviklingen går, som regeringens Iværksætterpanel ønsker det, kommer vi til at opleve, at iværksættermiljøet bliver styrket med mange nye talenter de kommende år. Akademikerne opfordrer regeringen til at sætte arbejdet i gang med det samme.

Iværksætterpanelets 13 anbefalinger til regeringen er et tiltrængt frontalangreb på flere af de forhindringer, der lige nu står i vejen for mere og bedre iværksætteri i Danmark.

Akademikerne er meget tilfredse med, at der i anbefalingerne er sat stort fokus på at få flere talenter til iværksættervirksomheder.

Iværksætterpanelet foreslår, at det skal være lettere og mere attraktivt for talenter at blive medejere af opstartsvirksomheder. Det er positivt.

For vi ved fra erfaringer fra danske iværksættervirksomheder i New York, at delt ejerskab kan være vejen til at rekruttere unge talenter, der har tid og lyst til at være med meget tidligt i udviklingsforløbet af en virksomhed. Ofte er nye virksomheder udfordret på, at de ikke har en stor likvid kapital og har svært ved at konkurrere på at tilbyde gode markedsvilkår til de talenter, der er stor efterspørgsel på, og derfor har en høj markedspris.

Der er også gode takter i Iværksætterpanelets anbefaling om at indføre en lempeligere forskeradgang og en udvidelse af ordningen fra 5 til 7 år. Akademikerne mener, at forskerskatteordningen har været en succes i Danmark, idet den ført til omkring en fordobling af antallet af internationale specialister, der arbejder i Danmark. Forskning er afgørende for vækst i både små og store virksomheder.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, glæder sig over Iværksætterpanelets talentfokus, men understreger, at der et enkelt sted er rum til forbedringer.

”I buketten af de mange flotte anbefalinger fra Iværksætterpanelet ser jeg en enkelt tidsel, og det er anbefalingen om at sænke beløbsgrænsen for rekruttering af internationale specialister. Vi går ikke ind for, at lønnen bliver holdt unaturligt nede i Danmark, fordi vi inviterer international arbejdskraft med et lavere lønniveau hertil”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.
 


[X]