Presse

Iværksættervækst koster – hvem skal betale?

Med overskriften ”En iværksætters vej til finansiering” havde Akademikerne, Dansk Erhverv, Finansrådet og innovationsordfører for Socialdemokraterne, Trine Bramsen inviteret til konference på Christiansborg den 16. august 2013. (Alle billeder © Kaj Bonne)

Fra venstre: Tine Aurvig-Huggenberger, moderator på konferencen. Trine Bramsen, MF, Socialdemokraterne. Ingrid Stage, formand, Akademikerne. Søren Friis Larsen, markedsdirektør, Dansk Erhverv. Louise Mogensen, vicedirektør, Finansrådet.

Revisionsfirmaet Deloitte slog på konference fast, at der ikke er tilstrækkelig med risikovillig kapital tilstede i Danmark. Konsekvenserne af, at iværksættermiljøet lider under mangel på kapital, er til at få øje på:

- Fald i antal nyregistrerede virksomheder siden krisen (2008).
- De iværksættere, som er startet efter krisen, klarer sig dårligere igennem de første år sammenlignet med tidligere års iværksættere.
- opstartsstørrelsen (antal ansatte i opstartsåret) er faldet under krisen.

Iværksættere mangler kapital
Der skal skabes et bedre samspil mellem iværksættere med forretnings-/vækstpotentiale og de politiske initiativer, målrettet denne gruppe, så flere vækstiværksættere kan se meningen med og gøre brug af initiativerne. Toke Kruse fra Billy's Billing - en af de to iværksættere, som præsenterede egne erfaringer med at rejse kapital til at starte virksomhed - understregede det paradoks, som mange vækstiværksættere oplever, nemlig at bankerne efterlyser pæne regnskaber for at kunne yde lån, mens vækstiværksætterne er mere optaget af at få virksomheden til at vokse og derfor investere alle frie midler i at videreudvikle virksomheden. Toke kunne ikke rejse den nødvendige kapital til at udvikle sin virksomhed i Danmark, og efter et år og en deltidsansat i virksomheden, så valgte Toke at tage til USA og rejse kapital der, og i dag, 3 år efter, har han 19 ansatte, 15 i Danmark og 4 i USA. "Vækst koster", lød budskabet fra den erfarne iværksætter.

På konferencen præsenterede Vækstfonden produkter og målgrupper (virksomheder der er forbi opstarts- og etableringsfasen). En række af produkterne er dyre at gøre brug af (13-14 pct. i rente), og det skyldes, at risiko koster.  Vækstfonden pegede på, at de danske iværksættere er blevet bedre til at køre langt på literen, og at det er vigtigt med mange iværksættere, for "en økonomi, som ikke har tilstrækkelig mange iværksættere, er en økonomi i afvikling", lød meldingen.

Større politiske ambitioner
Der er behov for fokus på og politisk prioritering af området. For iværksætterpolitik handler om mere og andet end at skabe bedre vilkår for virksomhedsejere. Det handler om at skaffe arbejdspladser og sikre varig vækst i Danmark.

Asger Aamund, CEO, A.J. Aamund, efterlyste en politisk ambition for iværksætterområdet. Det konkrete forslag lød på en iværksætterfond finansieret via et lån fra den sociale pensionsfond og inddragelse af erfarne erhvervsfolk til at være repræsenteret i en investeringskomité, der skal være med til at identificere investeringsmodne iværksætterprojekter. "I Danmark er der ikke mangel på iværksætterånd, men det går ikke i en kapitalørken" slog Asger Aamund fast i sit indlæg.

Flere repræsentanter i salen kom med forslag om bud på, hvordan spørgsmålet om hvordan vejen til finansiering kan lettes for iværksættere.

Et forslag handlede bl.a. om, at man skulle arbejde på at værdisætte den intellektuelle kapital i opstartsvirksomheder. Et andet forslag med inspiration fra Holland var, at det skulle gøres lettere at få fradrag for lønomkostninger og sænkelse af selskabsskatten for små nye virksomheder.

Akademikernes indlæg på konferencen

[X]