Presse

Gå hjem møde om EU krisestyring

Invitation til FTF og AC gå hjem møde om EU krisestyring den 26. marts 2012 i FTF Niels Hemmingsens Gade 12 i København

Kl. 14.00-14.30 Et forsvar for finanspagtens nødvendighed

Ved Ole Christensen, Europa Parlamentet, Socialdemokratiet

EU's regeringsledere har med finanspagten besluttet slå bremsen i for stiftelse af stor offentlig gæld. Hermed gives er et vigtigt signal til finansmarkederne, om at landene er villige til at binde sig til at føre en stram økonomisk politik.

Den danske regeringen har ikke noget andet valg end at følge den strammere økonomiske politik, som pagten lægger op til - og det gælder uanset, om Danmark tiltræder pagten eller ej. Hvis vi står uden for finanspagten, så har vi formelt nogle større frihedsgrader, men spørgsmålet er, om vi reelt ønsker at bruge dem. Finansmarkederne kan reagere negativt, og det betyder, at vi risikerer stigende renter, og det kan ende med at blive dyrt.

En konsolidering af økonomierne i Europa er vigtigt, men kan ikke stå alene og må følges op med vækstinitiativer, der skaber flere jobs.

Kl. 14.30-14.40Spørgsmål

Kl. 14.40-15.10 En anklage mod den aktuelle europæiske krisestyring

Ved Jesper Jespersen økonomiprofessor, Roskilde universitet

Kritikken af finanspagten og de europæiske landes nedskæringspolitikker og krav til opstramninger af budgetter har bredt sig i og uden for EU. WTO og Verdensbanken advarer om, at EU's sparepolitik er gået for vidt og risikerer at skubbe til den første dominobrik i en ny verdensomspændende krise, og de får følgeskab af den amerikanske økonomiprofessor og nobelpristager Paul Krugman, som udtaler at 2011 blev året, hvor den politiske elite gik efter kortvarige underskud, og undervejs gjorde det rigtige problem, en kriseramt økonomi og massearbejdsløshed, værre. Samlet peger kritikken på, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt de foreslåede tiltag i finanspagten er gode, men om hvorvidt den samlede EU-politik gør nok for at støtte vækst og stoppe skredet mod en ny recession.

15.10-15.20                      Spørgsmål

15.20-15.30                      Afslutning

Kort om EU-finanspagten

Formålet med finanspagten er at binde de deltagende landes regeringer til disciplin i deres økonomiske politik. Alle lande er forpligtet til at skrive reglerne ind i deres nationale lovgivning. I Danmark sker det ved den såkaldte budgetlov.

  • Medlemslandene offentlige budgetstilling skal være i balance eller overskud. Det strukturelle budgetunderskud må som hovedregel ikke overstige 0,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP).
  • De deltagerlande, der har en offentlig bruttogæld betydeligt under 60 procent af BNP og en lav risiko for den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser, kan anvende en nedre grænse for det strukturelle underskud på 1 procent af BNP.
  • Budgetreglen skal indføres i den nationale lovgivning, hvor EU-Domstolen får beføjelser til at sikre, at reglen er tilfredsstillende gennemført i den nationale lovgivning.
  • Manglende gennemførelse af budgetreglen i den nationale lovgivning kunne medføre en bøde på op til 0,1 procent af det pågældende lands BNP.
  • Er der tale om et euroland, vil bøden tilfalde den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), hvorimod bøder til ikke-eurolande vil tilfalde EU's generelle budget.
  • Der indføres en gældsbremse, der betyder at deltagerlande, der overskrider stabilitets- og vækstpagtens kriterium om, at den offentlige bruttogæld maksimalt må udgøre 60 procent af BNP, årligt skal nedbringe gælden med hvad der i gennemsnit svarer til 1/20 af forskellen mellem det aktuelle gældsniveau og kriteriet på de 60 procent.
  • Der indføres automatiske sanktioner for de eurolande, der overskrider stabilitets- og vækstpagtens krav om et offentligt budgetunderskud på maksimalt tre procent af bruttonationalproduktet. Det er dog i de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten, at eurolandene forpligtiger sig til at bruge denne større grad af automatik - og altså ikke en ny sanktionsmulighed under finanspagten.

Den skal formelt underskrives på EU-topmødet 1.-2. marts og træder i kraft, når den er godkendt af 12 eurolande. Den skal efter planen gælde pr. 1. januar 2013.

Link til en præsentation af EU-finanspagten: http://www.euo.dk/emner/eu2012/eu-temaer/europagt/

 


 

[X]