Presse

Ingrid Stage fra DM tiltræder som formand for Akademikerne

Den ny formand overtager posten pr. 1. juli 2013 og er konstitueret indtil 31. december 2013, hvor formandsposten skal genbesættes. Ingrid Stage afløser Erik Jylling fra Lægeforeningen, som har sagt ja til stillingen som ledende overlæge på Odense Universitetshospital.

Valget af ny formand sker på et tidspunkt, hvor realiseringen af job- og vækstpotentialet i den private sektor spiller en stadig større rolle i Akademikernes politiske arbejde. Et andet vigtigt indsatsområde er moderniseringen af den offentlige sektor, som er en central dagsorden for Akademikerne. Til efteråret ser Akademikerne bl.a. frem til det videre arbejde med den fælles moderniseringsreform: "Principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering", som netop er blevet indgået mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

Ingrid stage har siden 2009 været næstformand i Akademikerne og har mange års erfaring med politik og de spørgsmål, som præger de akademiske uddannelsesgrupper. Hun har derudover fungeret som central part ved de seneste mange overenskomstforhandlinger på det offentlige aftaleområde for akademisk ansatte.

[X]