Presse

Hvordan skal fremtidens beskæftigelsesindsats og dagpengesystem se ud?

Invitation til Akademikernes beskæftigelsespolitiske konference: 24.-25. oktober 2013.

Som en del af optakten til Carsten Koch-udvalgets rapport og de efterfølgende forhandlinger på Christiansborg inviterer Akademikerne til konference om fremtidens beskæftigelsesindsats og dagpengesystem.

Ønskerne til en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen er mange: Bedre kontakt til virksomhederne. Større integration med den vækstpolitiske dagsorden. Tættere samarbejde med a-kasserne. Mindre kontrol - mere ejerskab. Indsatsen skal opleves som meningsfuld og være skattekronerne værd.

Ekspertudvalget med Carsten Koch i spidsen kommer til at barsle med en rapport, hvis anbefalinger med garanti vil blive målt og vejet af mange interessenter. Vurderinger som politikerne efterfølgende må tage bestik af, når reformen skal forhandles på plads. Er et kompromis indenfor rækkevidde?

Oveni kommer regeringens bebudede dagpengekommission, hvis formål og fokus snart skal udfoldes i et egentligt kommissorium. Det massive udfald af personer fra dagpengesystemet efter de seneste stramninger er én blandt mange grunde til at give dagpengesystemet et eftersyn, men hvad er der af muligheder for at tænke nyt?

Disse hovedtemaer sættes til debat blandt politikere, eksperter og arbejdsmarkedets parter med det formål at skabe inspiration til politikdannelsen i forbindelse med de forestående reformer.

Se det fulde program

Tilmeld dig her (senest 9. oktober)

Målgruppe
Konferencen er tiltænkt alle med interesse for beskæftigelsespolitik.

Pris
Hele arrangementet (inkl. overnatning) 3.500 kr.
Hele arrangementet (ekskl. overnatning) 2.300 kr.

Kun deltagelse d. 24. okt. (ekskl. middag mv.) 1.000 kr.
Kun deltagelse d. 24. okt. (inkl. middag mv.) 1.500 kr.

Sted
Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, Kbh V.

Yderligere info vedr. det praktiske arrangement
Dot Bresdahl, tlf. 2249 5860, db@ac.dk

Yderligere info vedr. programmets indhold
Jens Mølbach, tlf. 2249 5857, jm@ac.dk eller Rasmus Conradsen, tlf. 2249 5867, rc@ac.dk

[X]