Presse

Hvor blev kompetencerne af?

Regeringen og DF har indgået en politisk aftale om et nyt erhvervsfremmesystem, hvor kommunerne er de store vindere. Der kommer fremover over 100 indgange til det nye system, mens Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora nedlægges. Det regionale niveau skal ikke længere håndteres af regionerne, i stedet skal KKR stå for at koordinere de tværkommunale erhvervsfremmeindsatser via væksthusene, som bliver til erhvervshuse med satellitter.

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard udtaler: ”Jeg ønsker KL tillykke med kommunernes forstærkede rolle i erhvervsfremmesystemet. Jeg håber, at vi nu kommer til at se en god samtænkning af beskæftigelses- og erhvervsindsatsen til gavn for virksomheder og arbejdskraft i hele landet.”

Aftalen indeholder bl.a.:

  • Erhvervsfremmetilbuddene skal fremadrettet kun bestå af to niveauer: Et statsligt og et lokalt Denne forenkling forventes at indbringe en besparelse på 150 mio. kr.
  • Danmarks Vækstråd og de regionale Vækstfora nedlægges
  • Væksthusene bliver til syv erhvervshuse. Derfor oprettes nye erhvervshuse og filialer. Erhvervshusene placeres i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Vordingborg, Sorø og København
  • Derudover bliver der filialer i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød og Rønne
  • Der nedsættes en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal udforme og udmønte en samlet erhvervsfremmestrategi for den decentrale erhvervsfremme i hele Danmark
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter midler til den decentrale erhvervsfremmeindsats og midlerne fra strukturfondene
  • Der etableres en digital erhvervsfremmeportal med udgangspunkt i Virk.dk
  • Innovationsagentordningen nedlægges med en besparelse på 20 mio. kr. fra 2019
  • De offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk reduceres til 10 - 12 styrkepositioner

Lars Qvistgaard fortsætter: ” Men jeg er meget bekymret over, at de brede partnerskaber er reduceret kraftigt i de styrende organer: Det gælder både uddannelsesinstitutionerne og faglige organisationer – bl.a. er der kun én plads til at dække hele lønmodtagerperspektivet.”

Akademikerne vil forfølge sporet omkring kompetenceforsyningen og arbejder for at alle virksomheder med behov for hjælp til at finde de rette kompetencer, den fornødne kapital – og bliver bedre til at bruge de nye teknologier til at skabe innovation og produktivitetsforbedringer.

Lars Qvistgaard slutter: ”Det er brand ærgerligt, at der ikke ses på behovet for kompetenceforsyning til virksomhederne i den politiske aftale. Vi har knoklet for, at virksomhederne får bedre adgang til den rette kompetenceforsyning ved at samtænke indsatser på tværs af erhvervsfremme, uddannelse og arbejdsmarked.  Med den indretning af systemet, som vi ser konturerne af i aftalen, går regeringen umiddelbart den anden vej og reducerer mulighederne for at øge væksten i virksomhederne via investering i medarbejdernes kompetencer.”

Læs mere her: http://em.dk/nyheder/2018/05-24-politisk-aftale-giver-et-enklere-og-mere-effektivt-erhvervsfremmesystem

[X]