Presse

Hurtig studiefremdrift men langsomt i job

Som forventet viser tallene fra Akademikernes ledighedsstatistik for september 2016 en kraftig stigning i antallet af sommerdimittender fra landets universiteter sammenlignet med de to foregående års sommerdimittender. Det, vi ser nu, er en såkaldt ketchupeffekt som konsekvens af fremdriftsreformen.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:
”Det er ikke altid rart at få ret. Det her er præcis en af de situationer, hvor jeg ville ønske, vi havde haft uret i forudsigelsen om, at fremdriftsreformen vil forværre dimittendledigheden. Men når størstedelen af de nyuddannede kandidater presses ud fra universiteterne i komprimerede tidsrum og så endda i sommermånederne, hvor jobmarkedet ligger ferieramt, ja så må det nødvendigvis have konsekvens for de nyuddannedes mulighed for hurtigere at lande deres første akademiske job.”

”Politikerne har kreeret et fremdriftsmonster med sin egen glubske logik om hurtighed frem for alt. Monsteret vil have studerende på normeret tid, så det får det. Også selv om alle ved, at det er uklog brug af samfundskroner, når konsekvensen er, at dimittender sendes direkte over i dagpengesystemet i store klumper.”

Læs hele pressemeddelelsen inkl. fakta om fremdriftsreformens ketchupeffekt

[X]