Presse

Godt på vej med regeringens nye strategi for kloge indkøb

Regeringen har offentliggjort en ny strategi for intelligente offentlige indkøb, som der er grund til at tage godt imod.

Målet med strategien er, at vi i højere grad skal udnytte de ca. 290 mia. kr., som det offentlige køber ind for hvert år, til at efterspørge nye innovative løsninger, grønne og bæredygtige løsninger og til at tage sociale hensyn.

Akademikerne finder, at strategien viser et godt stykke på vej mod større innovation og bæredygtighed i den offentlige sektor - og i de private virksomheder, som det offentlige samarbejder med. Strategien består bl.a. af syv principper for intelligent offentligt indkøb og af 29 konkrete initiativer, som regeringen enten har sat eller vil sætte i værk.

Principperne handler bl.a. om at sikre de rette kompetencer i indkøbsfunktionen, at vælge de rigtige udbudsformer og om at bruge funktionskrav, så der bliver rum til nytænkning. Funktionskrav stiller blot krav til, hvordan den efterspurgte ydelse skal fungere i stedet for at opridse alle de aktiviteter leverandøren skal gennemføre.

De konkrete initiativer handler langt hen ad vejen om udbredelse af viden, om bedre vejledninger, om større synlighed i forhold til mulighederne omkring intelligent offentligt indkøb og om at skabe det bedste grundlag for samarbejdet mellem offentlige institutioner og private virksomheder.

Det fremgår af strategien, at det i 2012 kun var 2 pct. af kontraktværdien i de offentlige indkøb, som handlede om nye løsninger og kun 1 pct. af antal indkøb (udbud). Akademikerne ser gerne, at der fremover bliver arbejdet på at reservere en større procentdel af de offentlige indkøb til nye, innovative løsninger, fx op til 5 pct. Der er brug for at gøre mange flere erfaringer med innovative indkøb.

Mere information
Karen Skytte, chefkonsulent, tlf.: 2249 5865

[X]