Presse

Giv os nye muligheder for at forbedre den offentlige sektor

Medarbejdernes faglighed, tillidsfuldt samarbejde samt efter- og videreuddannelse, der gør, at nye digitale løsninger udnyttes optimalt, skal sikres for at udvikle en offentlig service med højere kvalitet til borgerne.

Det er positivt, at regeringen nu vil sætte ind for at forny den offentlige sektor, så der kan skabes bedre løsninger på samfundets velfærdsudfordringer. Akademikerne er for, at regeringen præsenterer et udspil med en ambition om at tage fat på arbejdet med det samme.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, synes, det er positivt, at regeringen har ambitioner på den offentlige sektors vegne, og understreger, at det er afgørende med et godt samarbejde med de offentlige ansatte, hvis udviklingen af den offentlige sektor skal lykkes.

”Jeg er glad for enhver fornyelse af den offentlige sektor, hvor ressourcerne udnyttes bedre til at styrke servicen til borgerne og sørge for, at de ansatte får større mulighed for at bruge deres faglighed. Medarbejderne i den offentlige sektor er den vigtigste brik til at gøre denne målsætning til virkelighed”, siger Lars Qvistgaard.

”Det er vigtigt at styrke ambitionerne for digitaliseringen i det offentlige. Men digitalisering må aldrig blive et mål i sig selv, det skal altid kun være midlet. Regeringen skal have fokus på, at de digitale løsninger understøtter kvalitet og er etisk gennemtænkte. Samtidig skal der følges op med opkvalificering, uddannelse og prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne, så udviklingen også bliver solid. En åben dialog og et tillidsfuldt samarbejde med de offentlige ansatte og deres organisationer er den bedste måde at påbegynde dette arbejde. Det betyder også en god arbejdsgiveradfærd fra de offentlige arbejdsgivere”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

[X]