Presse

Fremtidens iværksætterindsats skal understøtte ny udvikling

Det går godt med at fremme udviklingen af flere vækstiværksættere fra universiteterne. Men tiden er moden til initiativer, som orienterer sig mod den globale virkelighed og tværfaglige tilgang til iværksætteri, som præger de studerende.

Flere og flere studerende fra universiteterne vælger at prøve sig selv af som iværksættere. På flere af landets universiteter investeres i iværksættermiljøer, som hjælper studerende med at starte virksomhed og teste deres forretningsideer.

Ved siden af eksisterer bl.a. Innovationsfondens Iværksætterpilotordning, der har til formål at løfte nyuddannedes talenters idéer til vækstvirksomheder, bl.a. gennem økonomisk støtte og rådgivning.

Både kompetenceopbygning under studiet og den økonomisk støtte i opstartsfasen er uundværlige tilbud til at fremme den positive udvikling med større fokus på iværksætteri hos landets universitetsstuderende.

Men det er også tilbud, det er vigtigt hele tiden at stille nye krav til. For vi skal sikre, at de bedst muligt understøtter fremdriften og ideudviklingen hos den unge iværksættergeneration.

Ved et netop afholdt kick-off seminar, hvor Innovationsfondens andet hold af Iværksætterpiloter præsenterede deres forretningsidé, var det tydeligt, at de unge iværksættere tænker og agerer internationalt.

Iværksætterpiloterne afspejler en generel tendens, nemlig at stadig flere iværksættere er ”born global”. De har fra starten et internationalt blik på udviklingen af deres virksomhed og forretningsidé. De har kompetencerne til at begå sig globalt og lader sig ikke begrænse til efterspørgslen på de nationale markeder. Færre og færre stiller sig tilfreds med kun at sælge til et dansk marked.

Fremover skal vi derfor blive bedre til at indtænke de unge iværksætteres internationale tankegang i vores tilbud. Vi skal have værktøjer på hylderne, som også hjælper iværksætterne med at danne netværk og operere uden for landets grænser.

Også en anden tendens træder tydeligt frem hos tidens unge iværksættere: De etablerer sig i højere grad i tværfaglige teams. Det er gode nyheder. For vi ved, at de nystartede virksomheder, som klarer sig bedst, er dem, som er startet af et team, fx hvor ingeniøren, arkitekten og økonomen mødes og i fællesskab udvikler nye produkter og løsninger.

Men udviklingen kalder også på nye tiltag. Vi har behov for flere mødesteder for studerende på tværs af uddannelsesretninger og institutioner. Så de studerende, som vælger at starte virksomhed allerede under studiet, har et veludviklet netværk og er bevidste om betydningen af komplementære kompetencer. Et netværk de kan gøre brug af tidligt i opbygningen af virksomheden og ikke først, når det akutte behov for nye kompetencer opstår. Dette ses ofte som en afgørende faktor for hurtigt at kunne komme ind i et vækstforløb.

Iværksætteri er en vigtig del af Akademikernes erhvervspolitik. I den nye erhvervsstrategi ”Gør Dannmark dygtige” er formuleret tre overordnede målsætninger for Akademikernes arbejde på området. Akademikerne mener, at hvis andelen af højtuddannede iværksættere skal stige, og det vækstpotentiale, de besidder, skal realiseres, så er det nødvendigt med politisk og økonomisk prioritering af støtte til området.

Link til Akademikernes erhvervsstrategi: "Gør Danmark dygtigere"

[X]