Presse

Fra faste stillinger til fleksible ansættelser – Er vi forberedt på fremtidens arbejdsmarked?

Kom til Nordisk konference om fremtidens arbejdsmarked den 8.-9. oktober 2015.

”Vi har brug for en strategi, der mindsker den usikkerhed, som mange løsarbejdere møder i dag” Guy Standing, professor fra London University

Løse stillinger erstatter faste job, og det går hurtigere, end vi aner. På konferencen vil professor fra London University, Guy Standing give sit bud på udviklingen på fremtidens arbejdsmarked – og sætte scenen for en debat om fagbevægelsens rolle.

Der er ikke noget nyt i, at flere og flere akademikere oplever mange jobskift i et karriereforløb, og faste stillinger erstattes med opgave- og projektansættelser af kortere varighed.

Mange akademikere udnytter de flere, nye muligheder for at kunne vælge opgaver til og fra og være uafhængig af tid og sted for opgavens udførelse. Andre akademikere tvinges til gengæld ind i usikre og ugunstige midlertidige ansættelses- og opgaveforløb.

På konferencen sættes der fokus på, hvordan vilkårene ser ud for freelancere og løst ansatte akademikere i de fire nordiske lande. En universitetslærer, en tolk/oversætter, en vurderingsekspert og en ingeniør fortæller hver deres historie om at arbejde som freelancer af nød eller lyst.

På konferencen sætter vi også fokus på, om vi som faglige organisationer har noget at tilbyde de medlemmer, som arbejder og fungerer på et hyper-fleksibelt arbejdsmarked. Kan den nordiske model rumme fremtidens arbejdsmarked – og kan velfærdsstaten overleve i sin nuværende form? Hvordan sikrer vi fx løn under sygdom, barsel og ikke mindst pension til denne gruppe arbejdstagere? Og ikke mindst: Er politikerne klar til at gøre noget ved vilkårene for disse typer arbejdstagere, når der i perioder ikke er kunder og efterspørgsel, eller når alderdommen nærmer sig?

Hvor og hvornår
Sæt kryds i kalenderen den 8.-9. oktober 2015

Sted: MBK kursuslokaler, Pilestræde 61, København K.

Tilmelding og program

Arrangørerne er de akademiske fagbevægelser i Norden: Akademikerne i Danmark, SACO i Sverige, Akademikerne i Norge og Akava i Finland. Konferencen afvikles i samarbejde med Nordisk Råd.

Mere information

Chefkonsulent, Anne Sofie Fogtmann, asf@ac.dk eller international chefkonsulent, Käthe Munk Ryom, kmr@ac.dk.

For praktiske oplysninger kontakt Antje Valore, av@ac.dk.

[X]