Presse

Forlig om OK15 på akademikerområdet i kommunerne

Tidligt om morgenen tirsdag den 17. februar 2015 er der indgået forlig om de særlige forhold for de akademiske medarbejdere, ansat i kommunerne.

Parterne er bl.a. blevet enige om følgende:

  • En forhøjelse af pensionsbidraget med i alt 0,48 procentpoint, således at medlemmerne, der er omfattet af den fællesakademiske overenskomst, når op på en pensionsprocent på 18,30 %.
  • Et projekt om den lokale løndannelse, hvor parterne drøfter bl.a. den strategiske anvendelse og funktionaliteten er lønsystemet.

En række yderligere personalepolitiske projekter om bl.a. mobilitets- og beskæftigelses-fremme, innovation, om talent- og karriereudviklingsprogram for seniorer og om fremtidens psykologer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Se forhandlingsprotokollen her.

Mere information:
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne tlf. 29 66 69 77

[X]