Presse

Forlig om OK13 på det regionale område vedr. tværgående emner

Fredag den 22. februar 2013 blev der indgået forlig mellem AC, KTO, FOA, Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) vedr. de generelle vilkår for de ansatte i regionerne.

Blandt resultaterne kan nævnes:

  • En 2-årig overenskomstperiode.
  • Generelle lønforhøjelser i løbet af perioden på i alt 1,97%.
  • Videreførelse af reguleringsordningen, baseret på et regionalt datagrundlag.
  • En række ændringer af aftalen om lønstatistik, der kan forbedre tillidsrepræsentanternes viden forud for de lokale lønforhandlinger.
  • Ansatte på delpension omfattes fremover af overenskomsterne.

Endvidere er parterne enige om et kønsmainstreamingsprojekt, hvor parterne gennemgår et antal generelle aftaler med henblik på at undersøge, hvordan aftalerne i praksis anvendes i forhold til mænd og kvinder.

AC og RLTN mødes onsdag den 27. februar 2013 med henblik på at afslutte forhandlingerne om de særlige ansættelsesvilkår for akademikerne, ansat i regionerne.

Forliget kan ses her.

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]