Presse

Forlig om OK13 på det kommunale område

Lørdag den 16. februar 2013 blev der indgået forlig mellem KL og KTO om de generelle vilkår for de ansatte i kommunerne. Blandt resultaterne kan nævnes:

  • En 2-årig overenskomstperiode.
  • Videreførelse af reguleringsordningen.
  • Generelle lønforhøjelser i løbet af perioden på i alt 1,91 %

Natten mellem mandag og tirsdag den 18. og 19. februar 2013 blev det generelle resultat fulgt op af en aftale om de særlige forhold for de akademiske medarbejdere i kommunerne. Parterne er bl.a. blevet enige om følgende:

  • En ny aftale om introduktionsstillinger, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder særligt dimittender.
  • Et projekt om mobilitet for og beskæftigelse af akademikere.
  • Større automatik i at medarbejdere med en akademisk kandidatgrad omfattes af AC-overenskomster, hvis de udfører akademisk arbejde.
  • En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,32 % til 17,82 %. Forhøjelsen kan konverteres til løn, såfremt det enkelte medlem ønsker det.

 Forligene kan ses her:

KTO-forliget

AC-forliget

[X]