Presse

Forlig om OK13 på AC-området

Fredag den 8. februar 2013 om morgenen er der indgået forlig for de ansatte i staten.

Først blev der indgået et forlig mellem CFU (Centralorganisationernes Fælles Udvalg) og Finansministeren. Blandt resultaterne kan nævnes:

  • En 2-årig overenskomstperiode.
  • Videreførelse af reguleringsordningen.
  • En generel lønforhøjelse på 0,80 % pr. 1. april 2014.

Resultatet indeholder også et styrket fokus på kompetenceudvikling, tillid, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø.

AC-forlig
Kort tid derefter blev der indgået forlig mellem AC og Finansministeriet om de særlige forhold for de akademiske medarbejdere i staten. Parterne er bl.a. blevet enige om følgende:

  • En ny aftale om introduktionsstillinger, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder særligt dimittender.
  • Større automatik i at medarbejdere med en akademisk kandidatgrad omfattes af AC-overenskomster, hvis de udfører akademisk arbejde.

Særligt skal der dog peges på et banebrydende forlig på gymnasie- og erhvervsskoleområdet, hvor begge parter i slutfasen udviste fleksibilitet for at finde fælles løsninger.

Erik Jylling, formand for AC, udtaler:

"Der er opnået enighed om AC's højst prioriterede krav, som var videreførelse af reguleringsordningen, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og fremtidssikring af overenskomstdækning af medarbejdere med kandidatuddannelser. Jeg er tilfreds med, at det via en sammenhængende lønstruktur på undervisningsområdet lykkedes at skabe et resultat på gymnasie- og erhvervsskoleområdet, der har været under pres fra Finansministeriet. Både CFU-forliget og forliget på AC-området er tilfredsstillende, de økonomiske omstændigheder taget i betragtning, men absolut ikke prangende."

AC forlig

CFU forlig

Mere information
Erik Jylling, formand for AC, tlf.: 51 28 39 45

[X]