Presse

For lavt udbytte af investeringerne i uddannelse

Tal fra OECD’s ”Education at a Glance 2013” viser, at Danmark er for dårlig til at få tilstrækkelig vækst og udbytte af vores uddannelsesinvesteringer. Akademikerne efterlyser en styrket indsats for flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder.

Generelt understøtter OECD's tal endnu engang konklusionen om, at jo højere uddannelse, jo bedre mulighed for beskæftigelse og høj lønindkomst. I forlængelse heraf er det værd at fremhæve, at Danmark er det land i OECD, der investerer mest i uddannelse, og at vi kun overgås af Norge i forhold til investering i videregående uddannelse.

Men i år blinker en advarselslampe med inciterende styrke, der ikke må ignoreres. OECD's tal viser, at de danske arbejdsløshedstal for personer med en videregående uddannede siden 2008 har undergået en bekymrende udvikling i forhold til de andre OECD-lande. Fra i 2008 at ligge pænt placeret på en 6. plads blandt OECD-landene, er Danmark i 2011
rutsjet ned på en 25. plads.

Og ikke mindst arbejdsløsheden blandt danske unge med en videregående uddannelse, de 25-34 årige, er alarmerende. I 2011 var arbejdsløsheden på 7,4 pct. hvilket er højest blandt de nordiske lande, men også over OECD-gennemsnittet på 6,8 pct.

Udfordringen de kommende år er at sikre, at det danske samfund får glæde og vækst af den store uddannelsessatsning. En ambitiøs uddannelsessatsning skal derfor følges op med en særlig indsats, der skal få de mange nyuddannede akademikere hurtigt ud til relevant beskæftigelse.

Potentialet for jobskabelse i de små og mellemstore virksomheder (SMV) er fortsat stort, men den svage virksomhedskontakt i det nuværende beskæftigelsessystem vidner om, at systemet ikke er gearet til at kunne løfte denne vigtige opgave. Akademikerne skal derfor opfordre politikerne til, ved efterårets finanslovsforhandlinger, at finde finansiering til en
videreførelse af Akademikerkampagnen, der netop har fokus på vækst og jobskabelse
indenfor SMV-segmentet.

Link til OECD Education at a Glance 2013

Link til Country Note, Denmark

For yderligere information:

Käthe Munk Ryom, international chefkonsulent, 2249 5866, kmr@ac.dk

Rasmus Conradsen, chefkonsulent, 2249 5867, rc@ac.dk

Birgit Bangskjær, chefkonsulent, 2249 5855, bba@ac.dk

[X]