Presse

Første delaftale i trepart på plads

Dagen trepartsforhandlinger resulterede i den første delaftale. Fokus i aftalen har været på kommunernes rolle i integrationsarbejdet.

Akademikerne hæfter sig ved tre ting i aftalen. For det første skal der ske en hurtigere afklaring af flygtningenes kompetencer og erhvervserfaring. For de andet skal denne afklaring medvirke til at flygtninge placeres i de kommuner, hvor der er størst mulighed for, at de kan komme i arbejde. For det tredje skal kommunerne sikre et mere velfungerende beskæftigelsessystem på tværs af kommunegrænserne samt en meget mere offensiv virksomhedsopsøgende indsats.

”Samlet set synes jeg, at vi har fået lagt de første brædder til en løsning på, hvordan vi får sikret, at halvdelen af flygtningene i fremtiden bliver en del af arbejdsstyrken. Det er godt for flygtningene, og det er godt for Danmark”, siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard

Se hele aftalen her

[X]