Presse

Finn R. Larsen fra IDA bliver ny formand for Akademikerne

Akademikerne har netop valgt Finn R. Larsen som ny formand. Han tiltræder posten den 1. januar 2014.

Finn R larsen
Finn R. Larsen

En vigtig opgave for den nye formand bliver at hjælpe til med, at den historisk høje ledighed blandt nyuddannede akademikere ikke bider sig fast. Her står han bl.a. over for den udfordring, at der fremover skal skabes ca. 9.000 ekstra jobs om året med de stadigt flere studerende på universiteterne. Med et stigende antal dimittender, der efter en 2-årig dagpengeperiode falder ud af dagpengesystemet uden at have brugt deres uddannelse, risikerer Danmark at tabe en stor investering på gulvet.
 
Til at lykkes med den operation kan den nye formand trække på erfaringen fra en lang liste af politiske poster fra organisationsverdenen og 27 års erhvervskarriere i TDC.

En anden af de store opgaver, der står for døren, bliver at bidrage til at få den offentlige sektor reformeret gennem en fornyelse af de offentlige arbejdspladser. Det sker i forbindelse med aftalen om "Partssamarbejde om modernisering". Det er vigtigt med en reform af den offentlige sektor, hvis den fortsat skal kunne varetage de opgaver, der er påkrævet i et vækstorienteret velfærdssamfund. Styringen og værdigrundlaget i den offentlige sektor skal præges af mere lokal beslutningskraft og tillidsbaseret ledelse. Det vil Akademikerne lægge kræfter i.

Forberedelserne til overenskomstforhandlinger i 2015 på det offentlige arbejdsmarked er i fuld gang. Som ved sidste forhandlingsrunde i 2013 er øjnene rettet mod at sikre, at den offentlige sektor fortsat er et lige så attraktivt arbejdsmarked som den private sektor. Der arbejdes på en målrettet kravudtagning fra de akademiske medlemmer og på at kunne gå velforberedt ind i de kommende forhandlinger.

På uddannelsesområdet hilser den nye formand det velkomment, at regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kigge på uddannelsessystemets struktur, sammenhæng og kvalitet. For Akademikerne er det afgørende, at ekspertgruppens arbejde bygger på gennemsigtighed og aktiv inddragelse af en bred kreds af interessenter i en åben proces.

Det er ikke vigende medlemstal, som kommer til at tynge den nye formand. De akademiske organisationer oplever i disse år medlemsfremgang. Men med valget af Finn R. Larsen går Akademikerne en ny fremtid i møde, hvor der kommer yderligere fokus på at styrke indsatsen i forhold til det private erhvervsliv, som spiller en stadig større rolle i Akademikernes politiske arbejde.

Akademikerne repræsenterer i dag ca. 313.000 medlemmer.

Portrætinterview med Finn R. Larsen

Hvad ser du frem til som formand for Akademikerne?

- Jeg synes, at det er en vigtig dagsorden at se på, hvilke rammer virksomhederne i Danmark har for at skabe vækst. Der skal flere akademikere ud på det private arbejdsmarked, og det skal ske ved at vise, hvor meget værdi de bibringer. Men der skal også tænkes erhvervspolitik mere bredt.

- Jeg er glad for at få mulighed for at være formand for en hovedorganisation, hvor antallet af medlemmer vokser. Det forpligter. Akademikerne har været med til at lave en god aftale om "Partssamarbejde om modernisering" mellem lønmodtagersiden og arbejdsgiverne på det offentlige arbejdsmarked, den skal vi sikre får luft under vingerne. Vi har behov for en mere tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor, og det arbejde kommer til at fylde meget i Akademikernes bestyrelse og vil trække tråde til OK15-forhandlingerne.

- Et af de mere personlige islæt, jeg tager med ind i formandsrollen, er, at jeg altid tilstræber at være involverende. Det er vigtigt at få så mange som muligt med i en proces, at få mange synspunkter frem.  Tit skal der træffes en beslutning - man skal jo ikke ende i et vadested - men der skal være en god balance.

Kan du fortælle lidt om din baggrund?

- Noget der har betydet meget for mig, er at være tillidsrepræsentant for akademikere i TDC. Jeg har lært meget af de mange forhandlingsprocesser mellem a og b siden, som har været en del af udviklingen af det TDC, som vi kender i dag. At se sammenhængen i udviklingen af en stor virksomhed har været en stor gevinst.

- I de sidste år har globalisering fyldt meget i mit arbejde, såvel konsekvenserne af den og de muligheder, der ligger i udviklingen. Som formand for styregruppen for Ingeniørforeningens Temaår om Fremtidens arbejdsmarked 2020 med fokus på globaliseringen i IDA, er det lykkedes at få skabt mere fokus på globaliseringens effekter i forskellige instanser med indflydelse for det enkelte medlem. Flere og flere akademikere er ansat i virksomheder med udenlandske samarbejdspartnere, kolleger eller filialer. Her er det vigtigt, at man som faglig organisation er i stand til at se, hvilke kompetencer der er brug for i fremtiden og styrke de enkelte medlemmer i forhold til de muligheder, som globaliseringen indebærer.

CV Finn Rosendal Larsen
• Født 30. april 1955
• Bor i Højbjerg ved Aarhus
• Gift og far til tre voksne børn

Tillidshverv
• 2010-2013 Medlem af Ingeniørforeningens hovedbestyrelse
• 2013  Formand for Ansattes Råd og observatør i Ingeniørforeningens hovedbestyrelse
• 2011-2013 Formand for Styregruppe for Temaår 2012/2013 "Arbejdsmarkedet 2020 - Den teknologiske videnarbejder lokalt og globalt"
• 1998-2001 Forbundsformand Ingeniørforbundet (IDA)
• 1998-2001 Medlem af ACs bestyrelse og næstformand i AC
• 1998-2001 Formand for AC-FHP (Forhandlingsudvalget for den private sektor i AC)
• 1997-1998 Medlem af Mediehuset Ingeniørens bestyrelse
• 1990-1998 Formand Akademikerklubben AC-Tele hos TDC og forhandlingsleder TDC overenskomst
• 1986-1990 Medlem og formand for Ingeniører ansat ved Fyns Telefon
• 1977-1978 Formand for Studierådet ved danske Teknika

Erhvervskarriere
• 1983-2013 Diverse tekniske og ledelsesmæssige ansættelser i TDC A/S

Uddannelse
• 1983 Uddannet Teknikumingeniør, Århus Teknikum

[X]