Presse

Finanslovsforslag giver dystre udsigter for danskernes arbejdsmiljø

Svækkelse af Arbejdstilsynets mulighed for at sætte effektivt ind over for dårligt arbejdsmiljø er en snubletråd for regeringens vækstønsker.

I finanslovsforslaget lægges der op til at skære markant i Arbejdstilsynets bevilling. Finanslovsforslaget vil betyde, at Arbejdstilsynet i 2017 vil have en bevilling, der er reduceret med 87 mio. kr. i forhold til 2015. Det svarer til en budgetreduktion på ca. 20 pct. Arbejdstilsynet har allerede sagt at konsekvenserne kan betyde en nedlæggelse af 140 stillinger.

”Hvis regeringen reelt ønsker at flytte flere fra offentlig forsørgelse til job, som det fremgår af regeringsgrundlaget, så er det nødvendigt at prioritere midler til indsatser, der kan bidrage til at bekæmpe dårligt psykisk arbejdsmiljø. For dårligt psykisk arbejdsmiljø er en væsentlig årsag til, at folk ryger fra job til offentlig forsørgelse i både kortere og længere perioder. Og Arbejdstilsynet spiller en afgørende rolle i indsatsen for at bekæmpe dårligt psykisk arbejdsmiljø”, siger Finn. R. Larsen, formand for Akademikerne.

En svækkelse af Arbejdstilsynets indsats vil betyde et årelangt tilbageslag, hvor det bliver svært at rette op på de negative konsekvenser af kursen. I stedet for at skære i arbejdsmiljøindsatsen bør regeringen i stedet opprioritere området.

Godt arbejdsmiljø og vækst går hånd i hånd
”Regeringens ønske om på den ene side at skabe vækst og på den anden side at spare på indsatsen for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. Godt arbejdsmiljø og vækst går nemlig hånd i hånd”, siger Finn. R. Larsen, formand for Akademikerne.

Akademikernes undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø fra 2015 blandt 28.000 akademikere viser, at akademikerne, der har et rigtig godt psykisk arbejdsmiljø, er op til 37 pct. mere produktive end akademikere, der har et dårligt arbejdsmiljø. Og beregninger viser, at hvis alle akademikere fik et lidt bedre psykisk arbejdsmiljø, ville det være muligt øge værditilvæksten med 10. mia. kroner årligt.

Et godt psykisk arbejdsmiljø bidrager altså som en vigtig faktor til virksomhedernes bundlinje og mulighed for vækst.

Læs mere om sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og vækst

Akademikerne har tre konkrete forslag til forbedringer af arbejdsmiljøindsatsen

Regeringens foreslåede besparelser i Arbejdstilsynets bevilling annulleres

Pulje til stressforebyggelse og fastholdelse i virksomhederne
For at undgå flere på offentlig forsørgelse grundet psykiske helbredsproblemer skal virksomhederne bliver bedre til at forebygge og håndtere stresstilfælde blandt de ansatte. Trods indsatser på området er der fortsat et stort behov for viden om og støtte til dette arbejde på arbejdspladserne. Akademikerne foreslår derfor, at der afsættes midler til en forsøgsordning, der har til formål at støtte virksomhederne i deres stressforebyggelses- og fastholdelsesarbejde.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse viser et markant behov for, at ledere rustes til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomhederne. Over halvdelen af lederne i undersøgelsen mener kun i begrænset omfang, at de er fagligt godt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. 62 pct. af lederne ser det som en større udfordring at håndtere udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske arbejdsmiljø. Akademikerne foreslår derfor, at der afsættes en pulje til lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Puljen målrettes den gruppe ledere i den offentlige og private sektor, der oplever udfordringer med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ordningen skal evalueres med henblik på at få erfaringer med effekterne af øget lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]